regulate syn

pre: invasive vs noninvasive blood pressure
next: smc itv2050